De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw camper op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zodra u eigenaar bent geworden van een camper is het belangrijk om te weten wanneer uw camper APK goedgekeurd moet zijn. U mag namelijk niet rijden met uw camper zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurde camper, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Ook wanneer u niet rijdt met uw camper, moet u uw camper tijdig APK laten keuren. Dit is een wettelijke verplichting.

Het is daarom van groot belang om te weten wanneer uw camper APK-gekeurd moet zijn.

Een ander belangrijk item is de categorie waarin uw camper valt. Men maakt bij de APK-erkenning namelijk onderscheid tussen:

  • Lichte voertuigen (APK2) – Dit zijn voertuigen met een gewicht van 3.500 kg of minder.
  • Zware voertuigen (APK1) – Dit zijn voertuigen met een gewicht van meer dan 3.500 kg.

Alles onder 1 dak

U kunt uw camper bij ons brengen voor de APK. zo heeft u alles onder 1 dak. Wij keuren uw camper voor en in samenwerking met Vakgarage Almelo zal deze worden afgemeld. 
Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. U maakt een afspraak met ons.
  2. De APK-keurmeester keurt uw camper.
  3. Na de keuring ontvangt u altijd een APK-keuringsrapport (ook bij een afkeuring).

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw camper de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw camper blijven dus belangrijk.

Het keuringsrapport

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of uw camper is goedgekeurd of afgekeurd, inclusief een overzicht van de reparatie-, afkeur-, en adviespunten. Adviespunten zijn punten die niet tot afkeuring leiden, maar waaraan wel binnen afzienbare tijd aandacht besteed moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen. Als het voertuig is afgekeurd is, staan er afkeurpunten op het rapport

Het is belangrijk om het keuringsrapport goed te bewaren in uw camper. In Nederland is het niet meer verplicht het rapport bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wél gevraagd worden naar het keuringsrapport. Bent u het keuringsrapport kwijt geraakt? U kunt een vervangend rapport gewoon bij ons opvragen of bij de RDW.

Eerder keuren voor APK

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw camper te laten keuren, op of vóór de einddatum van de APK, dan kunt u uw camper vanaf twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw camper meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw camper een nieuwe APK-vervaldatum.

Uitstel van APK-keuringsplicht

Indien u niet op tijd uw camper APK-goedgekeurd kunt krijgen, bijvoorbeeld omdat u met uw camper in het buitenland bent, dan kunt u de APK-verplichting enige tijd uitstellen door het kenteken van uw camper te schorsen. Door het schorsen van uw camper vervalt de APK-plicht en voorkomt u boetes. Uw camper hoeft dan niet meer APK-goedgekeurd te zijn en u hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Let op: indien het kenteken van uw camper geschorst is, dan mag u niet met de camper op de openbare weg komen!

Zodra de schorsing afloopt moet u weer aan de APK-plicht voldoen. U kunt de schorsing eventueel verlengen. Doet u dit niet, dan moet het voertuig uiterlijk APK-goedgekeurd zijn op de einddatum van de schorsing.

Uitstel van APK-keuringsplicht

Als u het kenteken van uw camper geschorst hebt, mag u met uw camper alleen rijden naar een APK-keuringsstation voor de APK-keuring. Uw camper moet die dag WA verzekerd zijn. U moet tijdens deze rit de APK-afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK-keuring laat doen.